Ouderverening
Beste Zonnevlier-ouders,

Welkom op onze webpagina, Hier kan u terecht voor alle info rond het wie en wat van de oudervereniging en vindt u de planning van onze activiteiten en vergaderingen.

Met vriendelijke groeten,

De Oudervereniging

Wij zijn in de eerste plaats ouder of grootouder en dus bezorgd om onze kinderen, die heel veel uurtjes op school doorbrengen. Daarom zijn wij ook bezorgd om hun school.
Deze website leert meteen dat de school leeft en bloeit. Wij willen graag een kleine, maar positieve bijdrage leveren waar nodig.

Elke school heeft tal van behoeften. Er worden belangrijke inspanningen geleverd, niet in het minst door de bestuurlijke overheid, maar toch zijn er nog tal van zaken die niet altijd via de gebruikelijke kanalen kunnen ingevuld worden.

De directrice noemt ons haar ”Kers op de taart”. Immers, de oudervereniging zorgt door activiteiten en ideeën dat er extra mogelijkheden worden gecreëerd.

Wij vergaderen daarom altijd samen met directie en leerkrachten, zodat behoeften, afspraken, plannen op elkaar kunnen afgestemd worden.
Zo leren we ook wat van elkaar en vernemen iets meer over het reilen en zeilen op “De Zonnevlier”.

De oudervereniging heeft een aantal vaste mensen die de vergaderingen en activiteiten voorzitten en leiden.
Daarnaast is er elke keer een wisselende groep van ouders die zich naargelang het onderwerp aanbieden en interesse tonen of hulp bieden.

Alle ouders worden op elke vergadering/bijeenkomst uitgenodigd via de kinderen.
Kom beslist eens langs. Er duiken altijd weer nieuwe mensen op, wat wij natuurlijk heel fijn vinden. Zint het je niet, dan is dat ook niet erg.

De algemene voorwaarden van de oudervereniging werking werden op de open vergadering van 11 oktober 2010 vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Onze kinderen spenderen het grootste deel van hun actieve tijd op school.
Het is dan ook belangrijk om aan die omgeving voldoende aandacht te schenken.

Gelukkig kozen wij voor onze kinderen een school die open staat voor iedereen en met een warm hart voor het welzijn van onze kinderen.
Ouders moeten daarin niet betuttelen of tussen komen. Onderwijs is voor mensen daartoe opgeleid.

Dit neemt niet weg dat ouders en school elkaar op een gezonde manier kunnen ontmoeten.
Elke vergadering/bijeenkomst zitten wij met directie en leerkrachten rond de tafel zodat er voortdurend overleg is tussen de noden en de invulling van een en ander.
Dit geeft ook de gelegenheid om bepaalde aspecten van het schoolgebeuren te bespreken.

Wij vinden het belangrijk om de school ook binnenin een beetje beter te leren kennen en dat vooral met het oog op een positieve inbreng.

De oudervereniging biedt een forum om vragen van ouders bespreekbaar te maken. Soms is er een vraag die je als ouder liever niet individueel stelt of zijn er zaken waar wel meerdere ouders aan denken, maar niet naar voor brengen.
De oudervereniging helpt en stelt de vraag desnoods in jouw plaats of op algemeen verzoek.

Beste,

Op zondag 30 januari 2022 om 15 uur komt Willem Vermandere langs in de fabriek.

Wij, de oudervereniging, gaan dan de foyer uitbaten.

Wilt u graag helpen, gelieve u daarvoor aanmelden via ouders@dezonnevlier.be.

Alvast bedankt voor uw hulp.

Mvg

Beste,

Op geregelde tijdstippen komen ouders samen met directie en een aantal leerkrachten om de noden of opmerkingen te bespreken.

De eerste volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 september om 20 uur.

Dus wenst u er graag bij te zijn aarzel niet om langs te komen.

Alvast bedankt.

Mvg

Beste,

Op geregelde tijdstippen komen ouders samen met directie en een aantal leerkrachten om de noden of opmerkingen te bespreken.

De eerste volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 september om 20 uur.

Dus wenst u er graag bij te zijn aarzel niet om langs te komen.

Alvast bedankt.

Mvg