Zorgcontinuüm

Zorgcontinuüm

In kader van het M-decreet werken wij sterk volgens de verschillende fases van het zorgcontinuüm.

Fase 0: de leerkracht zorgt er dagelijks voor dat de klas een kansrijke omgeving is voor elk kind. Daarvoor worden verschillende vormen van differentiatie aangeboden zodat alle kinderen, zowel degene die nood hebben aan uitdaging (uilenwerking) als degene die nood hebben aan remediëring (beverwerking), voldoende leerkansen krijgen.

Fase 1: De zorgcoördinator werkt een zorgwerking binnen de school uit. Dit krijgt vorm in het Uilenparlement en de Beverdam.

Fase 2: Het CLB neemt de regie van het zorgtraject over.

Fase 3: Indien nodig passen we het leertraject van een kind aan. Via een individueel aangepast curriculum (IAC) kunnen deze kinderen in het gewoon onderwijs blijven.