Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken

In onze zorgwerking houden wij rekening met de pijlers van handdelingsgericht werken.

  • Doelgericht werken: Zowel in de dagelijkse klaswerking als bij specifieke trajecten stellen wij duidelijke doelen. Op deze manier hebben wij als team duidelijk zicht op onze missie.
  • Constructieve samenwerking: De ontwikkeling van een kind kan pas goed verlopen als alle neuzen in dezelfde richting staan.
  • Wisselwerking en afstemming: Wij gaan systematisch in overleg met alle betrokken partijen (ouders, CLB, leerkrachten, externe hulpverleners,…)in de ontwikkeling en ondersteuning van een kind.
  • Onderwijsbehoeften staan centraal: De leerkrachten en het zorgteam nemen voldoende tijd om ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs krijgt dat zo optimaal mogelijk aangepast is aan de behoeften.
  • De leerkracht doet ertoe: De leerkracht is een erg belangrijkste factor in de ontwikkeling van het kind. In het kader van levenslang leren krijgt ons team regelmatig opleiding om zich aan te passen aan het steeds bewegende onderwijslandschap.
  • Positieve aspecten benutten: Vanuit de zaken die goed lopen bouwen wij verder aan oplossingen.
  • Werkwijze is systematisch en transparant: Hiervoor werken wij met het platform Questi.