Zorg algemeen

Zorg algemeen

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met elk zijn/haar talenten en noden, richten wij ons op een maximale persoonlijkheidsontwikkeling voor elke leerling. Hierbij gaan wij als school het engagement aan om optimale zorg te besteden aan al onze leerlingen.

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid, mogelijkheden en persoonlijkheid.

Wij stellen als schoolteam het kind centraal. We houden rekening met de ruimere omgeving van het kind en trachten de talenten van ieder kind te benutten. Zorg op school is een dynamisch proces dat samenhangt met de maatschappelijke evolutie en dus steeds in beweging is.