Vanaf maandag 15 mei 2023 voert de firma Openbare Werken Tavernier nv werken uit ter hoogte van Oordegemstraat 35. Hierdoor zal er gedurende 2 à 3 werkdagen geen doorgang mogelijk zijn. De omleiding loopt via Uilebroek – Sint-Fledericusstraat – Vlierzeledorp en omgekeerd.